Fakta

Hvornår sker volden?

Selvom vold forekommer på alle tidspunkter af døgnet, er det især koncentreret omkring de tidspunkter, hvor folk har fri fra arbejde eller tager i byen. Mere end 40 % af den samlede vold finder, ifølge offerundersøgelsen, sted mellem kl. 24:00 om aftenen og kl. 06:00 om morgenen. Der er mest vold fredag og lørdag. Til gengæld er der ingen måneder, som er væsentligt mere farlige end andre måneder.

Årsager til vold

I perioden 2008–2014 angiver næsten hvert fjerde offer i offerundersøgelserne, at den væsentligste årsag til volden er, at ’gerningspersonen var psykisk syg eller ude af kontrol’. Tæt ved halvdelen (46 %) af disse har været udsat for vold på deres uddannelses- eller arbejdssted. Knap hver femte har angivet årsagen til at være uenighed eller skænderi, der udviklede sig til vold. I denne gruppe har hver femte offer været udsat på værtshus eller tilsvarende, hver sjette har været udsat for vold i egen bolig og godt hver tiende offer været udsat for vold på arbejdspladsen eller i institution.

Godt hvert tiende voldsoffer fra 2008-2014 mener, at de kan have været udsat for vold på grund af racisme, og omkring 5 % mener, at årsagen kan have været homofobi.

 

Hvor mange voldtægter og voldtægtsforsøg begås der i Danmark?
Det vides ikke med sikkerhed. Ifølge rapporten ”Voldtægt der anmeldes” fra det Kriminalpræventive Råd i 2010 (se kilder) anmeldes i gennemsnit omkring 420 voldtægter om året. Men ifølge rapporten er det faktiske antal kvinder, der udsættes for voldtægt omkring 2000 om året. Det betyder, at omkring tre ud af fire voldtægter ikke anmeldes til politiet.

Voldtægtsofre er ofte unge kvinder. Rapporten ”Udsathed for vold og andre former for kriminalitet” fra Det Kriminalpræventive Råd viser i en opgørelse over voldtægter begået i årene 2008-2012, at en fjerdedel af ofrene var 18 år eller yngre på gerningstidspunktet, halvdelen var 23 år eller yngre, og mere end tre fjerdedele var højst 35 år.

Hvor og hvordan begås voldtægterne?
Rapporten ”Udsathed for vold og andre former for kriminalitet” (se kilder), der dækker voldtægtssager fra 2008 til 2012, viser, at tre ud af fire voldtægter bliver begået torsdag til lørdag, og 57 % af dem mellem kl. 20 om aftenen og kl. 4 om morgenen. Langt de fleste voldtægter – to tredjedele – foregår i en privat bolig, mens omkring en sjettedel foregår udendørs på offentligt tilgængelige gader eller parker.

Alkohol er ofte involveret i voldtægtssagerne. I 40 % af voldtægterne vurderer ofrene, at deres gerningsmænd var påvirket af alkohol, mens ofrene selv havde drukket alkohol i 27 % af sagerne.